Elcykel Subvention -25%

Allmänt om bidraget

Ansökan öppnar den 1 februari 2018. I bidraget ingår eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning. Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017.

 Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon som köptes under 2017 ska ansökan skickas in innan 1 augusti 2018. Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället. Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Det går endast att få ett bidrag per person och de första utbetalningarna kommer att ske en bit in på våren 2018. 

 Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.

ELCYKELPREMIE ANSÖK HÄR GENAOM ATT KLICK PÅ DENNA LÄNK.